Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 341 (0.021 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection AND firstTitle:B
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
[texts]1830 Bouppteckning Stråkanäs - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Bouppteckning efter Brita Persdotter i Stråkanäs. Tre döttrar med män nämns, Strålberg, Bränndström och Nordström.
Keywords: bouppteckning; stråkanäs; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv
Downloads: 109
[texts]Balance extract 1887 - Grytnäsarkivet
Balance extract i Bergman Hummel & co 1887
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring; balance extract
Downloads: 67
[texts]Begravningspsalmer Henrika Bergman - Grytnäsarkivet
Psalmer vid Henrika Bergmans begravning 25 oktober 1880
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica familjen bergman; henrika bergman
Downloads: 378
[texts]Bergskollegiets utslag 1793 - Grytnäsarkivet
Bergskollegiets utslag på Meldersteins bruks ägares ansökan 1793.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f gällivare; bergskollegiet; meldersteins bruk; jean bedoire
Downloads: 86
[texts]Berättelse - Filipsborgsarkivet
Brevet är från David Svanbergs skoltid i Luleå och handlar om hans liv och upplevelser där på skolan.
Keywords: kalix id 78-86; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; jul; helena; simon; stockholm
Downloads: 52
[texts]Berättelse - Filipsborgsarkivet
Manne Bergman skriver till Olga och Gustav Bergman och berättar om Helena Svanbergs besök i Stockholm under julhelgen och den tråkiga beskedet att hennes broder Simon Svanberg var död.
Keywords: kalix id 76-77; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; jul; helena; stockholm; simon
Downloads: 68
[texts]Besiktning krononybygget Lombolovaara - Grytnäsarkivet
Befallningshavandets utslag om besiktning av krononybygget Lombolovaara 9/11 1871
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; besiktning; lombolovaara; krononybygge
Downloads: 50
[texts]Beskrivning till en karta över Båtskärsnäs 1894 - Grytnäsarkivet
Förtydligande beskrivning till en karta över Båtskärsnäs 1894
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; karta; båtskärsnäs; kalix avd j kartor
Downloads: 54
[texts]Besvär över prästgårdsbygge i Nederkalix - Grytnäsarkivet
Johan August Bergman framför besvär över beslut om prästgårdsbygge i Nederkalix.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div tvister; prästgård; prästgårdsbygge
Downloads: 55
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 3974 kr och 17 öre till Konsuln och Riddaren Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 291; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kakel; fabrik; hedberg; lån; svanberg; sällström
Downloads: 13
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 1000 kr till "Innehavaren" , vem det nu är? Troligen P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 287; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kakel; fabrik; sundbyberg; hedberg; svanberg; lån
Downloads: 16
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 3974 kr och 17 öre till Konsuln och Riddaren Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 290; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kakel; fabrik; hedberg; svanberg; lån; sällström
Downloads: 16
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 2000 kr till "Innehavaren" , vem det nu är? Troligen P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 289; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hedberg; kakel; fabrik; svanberg; lån
Downloads: 14
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 620 kr till "Innehavaren" , vem det nu är? Troligen P.A.Svanberg. Dokumentet är troligen upprättat i början av 1890-talet.
Keywords: kalix id 288; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hedberg; kakel; fabrik; lån
Downloads: 14
[texts]Betalningsförsäkran - Filipsborgsarkivet
Betalningsförbindelse som reglerar ett privat lån till Johan och Sofia Hedberg, på 4500 kr. Handlingen beskriver att 500 kr skulle amorteras varje är inkl. ränta på 6 %.
Keywords: kaix id 242; kalix avd e försäkran; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; betalning; lån; skuld; hedberg
Downloads: 15
[texts]Betalningsförsäkran - Filipsborgsarkivet
Johan Hedberg som var ägare till Kakel- & Fajansfabriken i Sundbyberg har tagit ett lån som han härigenom intygar att han kommer att återbetala plus 6% ränta. Vem mottagaren framgår inte. Men troligen är det P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 249; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; hedberg; sundbyberg; kakel; fabrik; svanberg; sundbyberg
Downloads: 14
[texts]Betalningslista - Filipsborgsarkivet
Sammanställning av lösta lån /reverser och övriga betalningar, till ett belopp av 79.560,50 kr
Keywords: kalix id 663-664; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper
Downloads: 66
[texts]Betalningssvårigheter - Filipsborgsarkivet
Brev till Johan Hedberg innehåller en beskrivning om hur bolaget dras med skulder och har betydande svårigheter att betala. En konkurs antyds ligga nära. Vilket bolag det rör sig anges inte och vem som skrivit brevet är tyvärr svårt att tyda, men är tydligen skickat från Gävle.
Keywords: kalix id 74-75; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborg; filipsborgsarkivet
Downloads: 115
[texts]Bilaga vid ansökan om förlagskredit - Grytnäsarkivet
Bilaga vid ansökan om förlagskredit 1909
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; förlagskredit
Downloads: 58
[texts]Bildandet av AB Åkersberga-Trälhavet - Addebodaarkivet
Handlingar rörande Tuna, Österskär
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; tuna; ab åkersberga-trälhavet
Downloads: 81
[texts]Bildandet av nya bolaget - Addebodaarkivet
Handlingar och anteckningar från Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar som berör bildandet av det nya bolaget 1897 och inköp av andra järnvägar i närheten
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar
Downloads: 107
[texts]Bilder med Stenström och Högström
Bilder ur stenströmssamlingen med ättlingar till Johan Bergman Olsons syster Karin, gift Stenström
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; bergman-olson-almska samlingarna; stenströmssamlingen; stenström; högström
Downloads: 6
[texts]Biographica Astrid Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personrelaterade handlingar för Astrid Bergman för perioden 1891-1952. Tillhör Addebodasamlingen.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f astrid bergman; astrix bergman
Downloads: 141
[texts]Biographica Carl Henrik Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Handlingar relaterade till Carl Henrik Bergman, 1847-1923
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica carl henrik bergman; carl henrik bergman
Downloads: 77
[texts]Biographica Carl Henrik Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Handlingar, däribland flera predikningar, som tillhört Carl Henrik Bergman, ur "Addebodasamlingen"
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica c.h. bergman; addebodasamlingen
Downloads: 116
[texts]Biographica Emanuel Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personligt relaterade handlingar Emanuel Bergman 1894-1900. Tillhör Addebodaarkivet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica emanuel bergman; emanuel bergman; manne bergman
Downloads: 91
[texts]Biographica Emanuel Deutsch och Henrika Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personligt relaterade handlingar för bankokommissarien Emanuel Deutsch och hans syster Henrika, gift Bergman. 1830-80
Keywords: kalix avd f biographica emanuel deutsch; kalix avd f biographica henrika bergman; kalix avd f biographica henrika deutsch; historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; emanuel deutsch; henrika bergman; henrika deutsch
Downloads: 267
[texts]Biographica Grape Dillner - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Handlingar relaterade till Grape och Dillner
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica grape; kalix avd f biographica dillner; grape; dillner
Downloads: 63
[texts]Biographica Gustaf och Maria Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personliga och andra handlingar som relaterar till Gustaf Bergman och hans hustru Maria Bergman, född Wetterdal. 1870-1927
Keywords: kalix avd f biographica gustaf bergman; kalix avd f biographica maria bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; maria bergman; gustaf bergman
Downloads: 148
[texts]Biographica Johan Bergman Olson - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Henrik Alms samling, 1865-1920
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica johan bergman olson; johan bergman olson; henrik alm
Downloads: 90
[texts]Biographica Johan och Henrika Bergman Olson - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personliga och andra handlingar som relaterar till Johan Bergman Olson och hans hustru Henrika, född Deutsch 1839-81
Keywords: bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica johan bergman olson; kalix avd f biographica henrika bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; johan bergman olson; henrika bergman
Downloads: 41
[texts]Biographica Odén - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personligt relaterade handling Odén 1922. Tillhör Addebodaarkivet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica odén
Downloads: 45
[texts]Biographica Paul Clementeoff - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Handling personligt relaterad till Paul Clementeoff
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica paul clementeoff; paul clementeoff
Downloads: 71
[texts]Biographica Wilhelm Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personligt relaterade handlingar till Wilhelm Bergman 1862-97. Tillhör Addebodaarkivet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica wilhelm bergman; wilhelm bergman
Downloads: 79
[image]Bjorkfors - Bildarkivet
Bild från Björkfors sågverk i Kalix, 1800-talet.
Keywords: historisk skogsexport från kalx älvdal; kalix avd k fotografier; björkfors; björkfors sågverk; björkfors herrgård
Downloads: 61
[audio]Björkfors Audioguide - Magnus Cedergren
Björkfors audioguide är under produktion, och detta är endast en talad text därom
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide; björkfors
Downloads: 16
[texts]Björkfors gamla bruk - anteckningar ur dess arkiv - Bergmankällor
Gunnar Bergmans bok från 1931 om Björkfors gamla bruk i Nederkalix socken. Boken beskriver stora delar av Johan Bergman Olsons karriär, med ett särskilt fokus på verksamheten i Kalix.
Keywords: björkfors; kalix; johan bergman olson; gunnar bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; kalix avd f bergmanföretag
Downloads: 721
[image]Björkfors herrgård - Bildarkivet
Bild från Björkfors herrgård i Kalix, troligen 1800-talet.
Keywords: historisk skogsexport från kalx älvdal; kalix avd k fotografier; björkfors; björkfors herrgård
Downloads: 33
[texts]Bodträskfors AB:s ställning 1887 - Grytnäsarkivet
Tablå över Bodsträskfors AB:s ställning 31/12 1887
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f bodträskfors ab; bodträskfors ab
Downloads: 75
[texts]Bok med anteckningar av Lars Levi Laestadius - Grytnäsarkivet
En bok med anteckningar av Lars Levi Laestadius
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; lars levi laestadius; laestadius; lars levi
Downloads: 67
[texts]Bokföring - Filipsborgsarkivet
Den balanserade bokföringen visar på en omsättning av 473.906 kr och 10 öre.
Keywords: kalix id 689-690; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g räkenskaper
Downloads: 62
[texts]Bokföringsfrågor - Filipsborgsarkivet
Manne diskuterar bokföringsfrågor resp. lämnar nödvändig inormation om dessa.
Keywords: kalix id 820-821; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 39
[texts]Bokföringsfrågor - Filipsborgsarkivet
Manne diskuterar bokföringsfrågor resp. lämnar nödvändig inormation om dessa.
Keywords: kalix id 822-823; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 50
[texts]Bokföringsfrågor - Filipsborgsarkivet
Manne diskuterar bokföringsfrågor resp. lämnar inormation om dessa.
Keywords: kalix id 817-819; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 54
[texts]Bokföringshandlingar - Filipsborgsarkivet
Bokförda åtgärder / fodringar från Axel Hummel, som skall betalas av P.A. Svanberg.
Keywords: kalix id 337-341; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; svanberg; hummel
Downloads: 92
[texts]Bokslustablå 1874 - Grytnäsarkivet
Bokslutstablå i Bergman Hummel & co 1874
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 68
[texts]Bokslut 1878 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 60
[texts]Bokslut 1879 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1879
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 63
[texts]Bokslut 1880 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1880
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 66
[texts]Bokslut 1881 - Grytnäsarkivet
Bokslut i Bergman Hummel & co 1881
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd g bokföring
Downloads: 60
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image
audio

Terms of Use (31 Dec 2014)